petak, 28. studenoga 2014.

*****

Pitanje za ministra Mornara: Ja sam imala petice. Sama sebi sam platila školarinu za poslijediplomski znanstveni studij dok je Republika Hrvatska uplatila za istu svrhu onima koji su imali dvice. Ja sam morala osnovati tvrtku da bih mogla raditi dok je Republika Hrvatska zapošljavala svaku protuhu bez ikakve naobrazbe. Hoće li mi Republika Hrvatska vratiti novac? Bar onaj koji mi je pokrala od mog dječjeg doplatka za koji je moja majka od suda odavno dobila da mi ga je Republika Hrvatska dužna uplatiti, a nikad uplata nije izvršena, ja danas brojim već 42 ljeta...

Nema komentara:

Šufit