ponedjeljak, 5. kolovoza 2013.

Klapa Bonaca - Da mi jeda mi je
bar još jednom
sa tobom
sist kraj mora...

Nema komentara:

Šufit