srijeda, 8. svibnja 2013.

lete godine

ove godine mi je bilo 15 godina od diplomiranja (12.03.1998.).
ove godine mi je 10 godina od magistriranja (08.05.2003.) - DANAS!
ima još nešto ove godine, to je skroz simpa, ali polako, ima dana....
 
evo jedna slija poslin magistarske promocije.
 
 
a na pitanja ko, šta, di? odgovori su:
 
Nada Magazin je znanstveni magistarski rad pod naslovom "Elektromagnetski model za proračun harmoničkog polja sustava uzemljivača" obranila na splitskom FESBu 08.05.2003. i time postala magistar znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, grana elektroenergetika. Prva je žena koja je magistrirala na Zavodu za elektroenergetku splitskog FESBa. Magistarskim radom je ostvarila znanstveni doprinos.


Slika je sa svečane promocije na FESBu, 30.05.2003.

pripadajuće veze:
CV Nade Magazin
http://www.parametar.hr/nada.html
Sažetak magistarskog rada Nade Magazin
http://www.parametar.hr/nada_magazin_mag-sazetak.html
Hrvatska znanstvena bibliografija
http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=121014
 
 
 

Nema komentara:

Šufit