četvrtak, 3. travnja 2014.

nekoliko spli'skih detalja u crno-biloj varijanti

detalj s plaže


šufit, detalj s manuša


 detalj s matejuške - još radi 


 detalj crikvice svetog nikole, merjan


 detalj iz velog varoša, skale


 detalj iz dioklecijanovih podruma


 nekad glavna ulica u splitu, decumanus, danas krešimirova


 detalj s peristila jedan od najvažnijih detalja splita - kampanel svetoga duje detalji s manuša


 život u palači 
ovod žive ljudi u palači u pravom smislu te riči jerbo 
ovo je unutar zidina dioklecijanove palače


 koča - detalj lipoga  jutra


kala pusti me proč - sv. ivana - detalj dioklecijanove palače

detalj s manuša

 kadena, detalj s plaže ježinac

detalj na kraju splita

sve by xvii

Nema komentara:

Šufit