četvrtak, 28. ožujka 2024.

nima straja

Svim strankama, političarima i ostalima,
meni se nikad nije niti palo na pamet kandidirati za bilo koju političku funkciju, pa će tako biti i danas, ne bojte se, ne kandidiram se. 😁

Nema komentara:

Šufit