utorak, 12. ožujka 2024.

*****

 današnja godišnjica:

26 godina od mog diplomiranja na splitskom FESBu

Nema komentara:

Šufit