srijeda, 13. ožujka 2024.

*****

Proliće arivaje. 
Predstava života dura.
Neće život fermat.

Nema komentara:

Šufit