ponedjeljak, 28. veljače 2022.

Dubrovački Trubaduri - Jedan DanZa nezaboravnu najdražu Makinjetu. 

Uvik ćemo te voliti i misliti na sve divote, ljudskost i poštenje koje si nam pričinila. 
Od srca, s puno najiskrenije ljubavi i poštovanja danas navijan ovu pismu... 

Nema komentara:

Šufit