četvrtak, 24. veljače 2022.

*****

Uvik san na strani potčinjenih, napadnutih, poštenih, pa tako i ovi put. Ratovi ne donose ništa dobro, samo mrtve, bogalje, udovice, siročad, štetu, ruševine. Pas mater ratu.

Nema komentara:

Šufit