ponedjeljak, 28. veljače 2022.

*****

Nemam kredit u SB banci. Nemam kredit uopće, ni u jednoj banci, ni privatno ni poslovno. Banke su me kao malu poduzetnicu mrzile, pa su mi radile sve moguće dišpete i maltretiranja, tipa ovršavanje za već plaćene rate. Kredite koje sam imala sam otplatila.

Nemam ni minus. Ni dozvoljeni ni nedozvoljeni.
Ma nemam ni plaću. 😃
Plaćam managerske doprinose Republici Hrvatskoj i iako ih plaćam nemam pravo ni na bolovanje. Do 42 dana bolesti. Za više od toga bih bila smrtni slučaj, pa mi bolovanje ne bi ni trebalo.
Nemam kreditne kartice. Nemam dionice. Nemam zlato. Nemam srebro. I tako danas nemam problema kakve imaju ljudi diljem svijeta....

Nema komentara:

Šufit