petak, 8. listopada 2021.

*****

Čitam da je Puljak imenovano Tukića za upravno vijeće Marjana.
Ako Marjan završi ka i Tukićeve firme, plakat ćemo.
Je li to onaj isti Tukić kojem je HANFA zabranila rad?
Ako nije, unaprijed isprika. Ako je, muka mi je...

Nema komentara:

Šufit