četvrtak, 14. listopada 2021.

*****

Čitam po portalima tko je sve sa Ivom Sanaderom obnaša vlast, sitili su se mnogih, ali zaboravljaju Dragana Primorca. Zanimljivo kako se to njega nisu sitili, baš zanimljivo...

Nema komentara:

Šufit