nedjelja, 17. listopada 2021.

*****

Radni vikend gotov.
Bavili smo se nekim strašnim formulama i zadacima. 😁
Đaci koji za sebe kažu da su prosječni i da su im ocjene tako oko 3 nekad 4.
I znaju ono što falši odlikaši (to su oni koji nisu stvarno naučili i kojima je darovana petica) ne znaju. Dakle, ocjene se nisu darovale svima. Neki su i učili. Uče i dalje. A nekima darovana 5, pa se umislili priko svake mire. Rekla bih da im je napravljena medvjeđa usluga, a kako život ne dijeli uvijek obilato bez truda, jednom će doći do povećih razočaranja.

Nema komentara:

Šufit