srijeda, 17. ožujka 2021.

Starim uređajima nije misto u kanti od škovaca
 Danas smo predali elektro otpad na zbrinjavanje.

www.ee-otpad.com - besplatan odvoz elektro otpada.

Nema komentara:

Šufit