petak, 12. ožujka 2021.

*****

Pitanja iz matematike i fizike za državnu maturu su smiješna, šprd, a učenici ni taj šprd ne znaju riješiti nego prepisuju. Upitajmo se što se u Hrvatskoj događa.

Tko uči djecu? Koliko imamo radnih, a koliko neradnih dana? Jesu li djeca naučila učiti? Gdje je znanje na ljestvici životnih vrijednosti kod Hrvata? Odgajaju li Hrvati moralno djecu? Zar odgoj ne bi trebao prepisivanje označiti kao nešto ružno, nemoralno, protuzakonito? I da, tko to u Hrvatskoj trguje zadacima da se uopće može prepisivati?

Nema komentara:

Šufit