ponedjeljak, 1. ožujka 2021.

*****


 Sedamnaest godina učim ljude, a godinu dana podučavam druge i online u virtualnoj učionici.

Sama učim godinama online i tako sam stekla niz certifikata, ovaj je stečen upravo.

Nema komentara:

Šufit