srijeda, 25. studenoga 2020.

dobar čovjek?!

Dobar čovjek!

Zašto smo mi studirali i završili elektroenergetiku? Da nam u njoj konstantno harače dobri ljudi, od bravara koji revitalizira HE Zakučac do ovoga nadobudnog bradonje?! Ma zamisli?! Ajde svi politički bižite više ča. Nikome ne tribate.

Nema komentara:

Šufit