utorak, 24. studenoga 2020.

*****

Jesu li u ikakvoj vezi najavljeni štrajk u školama i zatvaranje škola o kojem se priča? 
Samo naglas razmišljam

Nema komentara:

Šufit