utorak, 20. listopada 2020.

*****

EU izričito traži da se FINA makne iz naših života te da se riješe tzv. agencije za naplatu. EU traži da riješimo probleme u sustavu, da moderniziramo i reformiramo zemlju. EU izričito traži obnovljive izvore energije, održiv razvoj i digitalizaciju. Bez ovoga nema para, one 22 milijarde, e... A sta su Hrvati mislili, da će se to tek tako sipat svakoj babi? Reforme, red i rad. Toga nema, pa neće biti ni novčića.

Nema komentara:

Šufit