četvrtak, 9. svibnja 2019.

Dan pobjede

Dan je pobjede na nacizmom.

Hvala svim antifašistima!

Nema komentara:

Šufit