utorak, 28. svibnja 2019.

app u brojkama63 258 - posjeta online mape
656 - preuzimanja appa s Google Play i
svakodnevne posjete web-stranici
https://nada4.wixsite.com/split-croatia koja je sastavni dio aplikacije i cijelog projekta
dovode goste u grad i to one koji žele nešto znati (po meni bi na takve trebalo ciljati, no i prema ostalima treba biti korektan)
Moramo biti zadovoljni jer marketing je onoliki koliko ja za to mogu odvojiti, to nažalost nije puno. Nitko ni jedne kune nije dao ni za izradu i održavanje ni za promociju, a gradonačelnik me nije htio primiti niti na razgovor na kojem bismo razmotrili gdje bi se bez da se pravi nered mogao staviti koji letak koji bih napravila o svom trošku.

GOOGLE.COM
Split Dalmatia Croatia Tourist Guide Map - Travel Guide Map, see web-site and Android App please ↓↓↓ Web-site about Split: http://nada4.wix.com/split-croatiaFree Android App on Google Play: TGM for Split Dalmatia Croatia https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.parametar.android.multi...

Nema komentara:

Šufit