srijeda, 14. ožujka 2018.

pi daySretan rođendan barba Alberte, sretan PI day svima koji vjeruju da je kružnica krivulja kojoj su sve točke JEDNAKO udaljene od središta... 

Nema komentara:

Šufit