srijeda, 17. siječnja 2018.

pitam, imam pravo...

Upravo poslano e-mailom. Odgovor bi trebao stići za 15 dana. Inače, to je ona gospođa koja zatvara ljude pod optužbama da mijenjaju adrese, a poštu šalje po drugim gradovima!
Ona što je bila tipkačica na Sudu. E ta.


http://www.parametar.hr/dsvzahtjevzapristupinformacijama.pdf

Nema komentara:

Šufit