četvrtak, 4. svibnja 2017.

Ko je visje da za naše malo misto?

o ustašama i partizanima, malom i velom mistu, zaslugama za narod i domovinu - predizborna kampanja :p

Nema komentara:

Šufit