nedjelja, 19. lipnja 2016.

radno


Radna nedjelja.
Kao vojnik.
Work on Sunday.
Like a soldier.
www.parametar.hr

Nema komentara:

Šufit