srijeda, 1. lipnja 2016.

*****

moji studenti su rekli: najbolje što ste mogli učiniti je da nas i danas UČITE. hvala. ja sam uvijek za djela. od puno priče i dreke ništa. reforme su potrebne, ali sprovesti ih mogu samo ljudi koji imaju legalno stečene diplome i ostale dokumente i koji nisu upetljani u kriminalne radnje (mito, prodaja ocjena, utaja poreza i sl.) danas se nažalost zbog takvih pošten profesor osjeća loše.  za znanje se živi svaki dan, ne jedan dan u godini.

Nema komentara:

Šufit