petak, 10. lipnja 2016.

finila je skula

Zadnji dan škole. Sretni?
Čestitamo svima koji su završili razred 
www.parametar.hr

Nema komentara:

Šufit