petak, 29. ožujka 2013.

*****

"Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novca je prolazno
stanje. Biti siromašan je stanje duha."
- Mike Todd

Nema komentara:

Šufit