utorak, 29. studenoga 2011.

neka je portafoj tanji, ali morska Jubav vridi više...

Nema komentara:

Šufit