srijeda, 23. studenoga 2011.

*****

"Prvi korak prema napretku čovika ili naroda je nezadovoljstvo." - Oscar Wilde

Nema komentara:

Šufit