srijeda, 16. studenoga 2011.

*****

Nova mora ćeš moći otkriti tek kad
stekneš dovoljno hrabrosti da iz vida izgubiš obalu.

Nema komentara:

Šufit