četvrtak, 1. rujna 2011.

*****

našla san jednu dobru misao... gre ovako:

"Tko ima sreću nije mu potreban razum,
tko ima razum potrebna mu je sreća."

Nema komentara:

Šufit