četvrtak, 9. lipnja 2011.

a zašto ne popiju otrova umisto vode?

e... postoji jedna vrst svita ča mi je puno draga, ono priresla mi je za srce. ja tu vrst puno volin, a ne virujen da će mi iko poč kontravat, pa poč reč da nisu i njemu dragi.

kakvi su to, a? evo jedan primjer: mala bidna nasjela, pa išla bit jamac za kredit, a kako lik nije plaća rate za tonobil, počele su stizat njoj na naplatu. tonobil je bisan i triba puno pinezi za njega koje mala narafski nima. srića u nesrići je ta ča je mater o' male ipak uspila temu liku vazest tonobil, pa sad plaća rate, ali se u tonobilu i vozi. jerbo moglo je bit i drugovačije tj. da plaća rate, a da tonobil još vozi lik na prevaru nalik.

plaća rate, ali i pravda svoju čer, ka ono, mala je malo blesava, oli je znala ča čini... i ne samo ovu svinjariju vengo još 101 joj prašta i pravda. i kuka zašto se baš njoj to događa. majčina jubav je velika i prevelika, znan, ali ova mala izvodi jerbo su joj uvik u životu sve puštali i popuštali. nikad je niko nije prikorija za ovo ča čini. i sad jemaju čudovište, ali i dalje ne razume da su sami krivi za to, e...

ši, jerbo ne razumi mala bidna ništa, a? nije joj kjaro, a? a ča ne popije otrova umisto vode kad joj ništa nije kjaro. kako to nije falila, a?

ova je oštetila sebe i iznevirala mater, ali ovakva vrst svita voli oštetit i druge. jeman priliku vidit puno pristojne i vridne dice, ali vidin i vagabunde, neradnike, lezileboviće. kako? a vidin, nisan nezainteresirana za sve oko sebe, gledan, pa vidin.

muče takvi u skuli profešure, poslin se negdi utriraju priko veze, pa i šefu maltretiraju možđane i đigericu. na kraju ih i šef bude štuf, pa ili postanu političari i ne rade ništa, odnosno rade nam svašta ili doma leže i ne rade ništa. narafski, uvik se nađe neka budala koja će ih hranit, ako niko drugi, postoje porezni obveznici.

daklem, kad se takvi koji bidni ne razume ni di su ni kud su uvale u politiku, onda jemamo pljačke, nemoral, lupeščinu i sve oni bidni ne znaju i ne razume ča potpisuju i ča rade. ništa im nije kjaro. niko ih nikad nije temeljito prikorija, počevši od roditelja, pa nadalje i zaključili su da im more bit da budu neodgovorni, blesavi i blentavi.

a kako to nisu popili otrova umisto vode, a? tu nisu bili blesavi, pa falili, e...

e sad, ča roditelji koji nisu dobro odgojili svoju dicu pate razumin, ali zašto moraju i drugi patit radi takvih, e, to mi stvarno nije kjaro... i oču, priznat ću van, toliko san infišana u takve i baš san nesritna ka ih ne vidin i ne čujen, nima šta, e... jušto tako. :p

Nema komentara:

Šufit