petak, 3. lipnja 2011.

iz škafetina ča se zove životna istina

e... jedan je advokat spasija pusti svit od smrtne kazne. znate li koliko mu se svita zahvalilo? NITKO. naravno da je tako jer zahvalnost je visokomoralna kategorija i vrlo su ritki ljudi koji je imaju. kad bilo kome nešto pomognete, ne očekujte zahvalnost, dapače, samo suprotno tj. nezahvalnost. samo uvik je onaj koji pomaže u boljoj poziciji od onoga šta čini zlo. pametan zna zašto.

Nema komentara:

Šufit