srijeda, 29. lipnja 2011.

*****

stvorija se ka i uvik
sasvin nenadano.

gledala ga je kako ranon zoron
nosi valiže života.

odlučno, čvrsto, sigurnin korakon.
ništa mu nije teško.
pršti energija iz njega.

sva ona forca koju je jema i
koja joj se nekoć bila svidila
još je tu.

a šta je s dušon?
je li kroza vrime dušu izila ružna pantagana?

ima li te duše još uopće?

ne znan, tribalo bi mu pogledat oči,
kažu da su one ogledalo duše,
a jema je očale za sunce.

nikakvo čudo, lito je... :p

by xvii

Nema komentara:

Šufit