subota, 9. travnja 2011.

klapa šibenik - ni u moru mire

nešto dobro, staro, vično.
vonje na dalmaciju.
ćuti se sve naše.
fala in.

Nema komentara:

Šufit