srijeda, 13. travnja 2011.

*****

nekoliko dana već ne vidim macu koju sam hranila u dvorištu. danas sam doznala da je satralo auto i da je jedna susida zvala veterinarsku da je pokupi mrtvu. koje je to ljudsko smeće napravilo, tako bi i čovika ta škovaca ubila jurišajući 100 km/h u zabačeno dvorište. kakav se sve smrad čovikom naziva.

Nema komentara:

Šufit