četvrtak, 10. ožujka 2011.

ajmo ča čut i vidit nešto lipo...

ajmo ča vidit i čut nešto lipo... pogledajte muzičku kartolinu do kraja i dobit ćete i pozdrave, e... a znate li di je tribunj, a? to van je blizu šibenika, kad od šibenika grete magistralon prima zadru, jemate dvi bitne strelice, jedna gre za tribunj, a druga narafski za otok murter... e pa sad izaberite di ćete, ali di god pošli nećete falit jerbo najlipša su mista na svitu mista na jadranu i to na strani lipe naše...


Nema komentara:

Šufit