utorak, 29. ožujka 2011.

20 godin - neke slije i video

evo ovo je bija najbolji razred na svitu, moj razred.
nadan se da ce bit i još slika, čekam neke mailove, a ove san učinila ja...

Split, restoran Stari mornar, 26.03.2011. Proslava 20 godina mature - generacija 1990/91 - TŠC - elektro - energetska elektronika, razrednik Ivo Dumanić zvani Car

i da još malo čujete kako se pivalo... zbog pave video gre uškuro i sa samo bokunić svitla :)


Nema komentara:

Šufit