srijeda, 9. veljače 2011.

slike navijača


e... pitaju me da koje mi je to dite na sliju na fejsu.
a ča mislite, a?
ja san to, na matejušku. ja i bili. ka san bila dite.
ja i niko drugi, rodila me mater uz more. :)

di jema još litrati apropo sto godin ajduka, a?
u foto klub u marmontovu dura izložba


kako ne navijan ni za zvezdu ni za velež,

vengo za ajduka,

i kako nisan ni iz beograda, a ni iz mostara,

vengo iz splita

narafski da ću ovod reč

da bi izložbu

tribalo vižitat i

da ću je i ja vižitat.


Nema komentara:

Šufit