četvrtak, 10. veljače 2011.

Hajduče volimo Te

sve by xvii - friško o' danas

e...

sigurno će sad neko reč, ma vidi je, vidi koliko slika s manuša. a di su drugi, a? je, ši, najviše je litrati s manuša jerbo na manušu mi je živila prababa (i to ne jedna vengo dvi) i baba. na manušu mi je živila i živi mater. na manušu živin ja. ja san dite s manuša, a ko će kome ako neće svoj svome. :).

najvažnije je da svi rečemo:
Hajduče volimo Te.
[ma iz kojega kvarta bili]

Nema komentara:

Šufit