ponedjeljak, 14. veljače 2011.

pisma za jubav

za sve one kojima jubav vridi više vengo 100 kuna.
volite. iskreno.
to je najvažnije.


Nema komentara:

Šufit