srijeda, 15. prosinca 2010.

summit mafije, kažin i no coffe tot

e...
ka ča znate ja uvik rađe hodan, vengo vozin tonobil. i tako ja nikidan na merjan na noge. malo trčanja, malo hodanja, dobro je sve to skupa za zdravje, a neka se malo ušpara i benzine; ionako je došla po zlato.
kako mi je ti dan obid bija bokunić kasnije, tako se i to sprovođenje mojih fizičkih aktivnosti dogodilo bokunić kasnije jerbo san bokunić kasnije izašla iz kuće a onda i iz portuna vengo ča san navikla.
narafski, sunce nije išlo leč bokunić kasnije i meni se dogodilo da je pomalo počeja padat mrak ka san bila negdi povišje kašuna. nije to još bija tutokompleto mrak, ono, mrkla mrčina, ali pomalo je stiza sumrak.
ja na noge i gledan o' isprid sebe kad jeman šta i vidit.
cilo mnoštvo crnih tonobila sa zamračenin caklima gre put bena, ovo za nesplićane oče reč u kontra smjeru tj. put merjana.
sve nike bisne zviri o' tica jurilica. audi, bmw i još svašta nešto ča vidin da su zviri, ali njanci ne znan kako se zove. jurišaju ka da su na trke. di je ograničenje oko 30 kilometri na uru, raspalili su barenko 60.
velika priša.
svitu moj, parilo mi je ka da idu na summit mafije, ono cosa nostra oli tako nešto. jemali su st registracije, pa ne virujen da je talijanska mafija, prije će bit rvacka i ova iz prijateljskih susidnih država, a to su narafski bih i srbija. mafiji je u rvackoj lipo, ne boji se ona tot nikoga, oli im ko šta može, a?! sad će neko reč da kako ja znan da je to bila mafija, a? jednostavno, ko bi pametan moga popit da su ti tonobili kupljeni od poštenoga rada, a? ili su o' lupešćine ili su ukradeni, nima druge.
osin sumita mafije, na merjanu i to naročito kod bena, morete vidit po tleju ostatke keksualnih aktivnosti u ogromnim količinama, a prije nije bilo tako. sad pari ka da je kažin tot. kažin, kupleraj, bordel, kako god očete.
ljudi koji svaki dan hrane maške na merjanu mi govore da su nikidan likovi ćelavih, razbijačkih glava tot pustili bisne pase da prikolju bidne maške, a u zadnje vrime su kako čujen tot i puste maške otrovane.
a znate li ko jema upravljanje nad benama, a? ne znate? željko kerum, čovik koji je nažalost spliski poteštat oli gradonačelnik.
e i otkad on to drži, ja tot kavu (oli kako bi na staron spliskom reka moj pokojni dida kafu) višje ne pijen. zašto, a? a zato ča mi društvo neće bit ni talijanska ni balkanska cosa nostra ni kurbetine, a i ne želin da se o' mojih pinezi puni takujin liku ka ča je željko kerum. nismo par, nije to moj kumpanjo ni idol, me ke, e...

Nema komentara:

Šufit