petak, 31. prosinca 2010.

stara je godina ka i stara kuća
stara kuća by xvii

e... silvestrovo. stara godina. zadnji dan dvi iljade i desete. digod mi se pari da je stara godina ka i stara kuća. škriplju joj škure, promaja vlada, cvile grede. svi bi je tili šta prije potaracat, učinit novu i neka bude bolje. narafski, doč će nova godina, švere nikad ne fermaju, ali baš sve ne moš potaracat. ostaju uspomene na grubo i lipo. nekoga oli nešto smo u ovoj godini i volili, nečem smo se i nasmijali, neko je bija i dobar prema nama. dogodilo se i gruboga, znan, ali na grubo je najbolje ča manje mislit. parti 2010., dobro se provedite svitu moj, lipo dočekajte 2011., stavit ćemo novi kalendar i gremo dalje. životu jemamo još šta dat.

Nema komentara:

Šufit