srijeda, 7. veljače 2024.

divota

Zove mene danas meni nepoznat čovik, naša me preko interneta i kaže mi da je pazite sad ovo sudska pošta namijenjena mojoj materi završila kod njega. I pita me znam li možda kod koga je završila njegova sudska pošta. Ne znam. Jeste li vi možda dobili nešto njegovo? Eto, tako vam izgleda Republika Hrvatska u praksi. I za tako vrijedan rad sucima treba povecati placu bar troduplo.

Nema komentara:

Šufit