petak, 3. veljače 2023.

tužna istina

Netema kako se zapošljava u Hrvatskim šumama danima okupira javnost. Istoj toj javnosti uopće nije bitno koga i kako se zapošljava u hrvatskim školama. Izgleda da su stabla, debla i panjevi važniji od djece. Šuma će još nekako i preživjeti u ovoj tužnoj zemlji, a djeca ako i prežive, odlaze. Zauvijek. Čim maturiraju, diplomiraju... Što bi ovdje čekali? Kad će ovdje biti mrve poštenja? Da bi bilo pravde i poštenja, trebalo bi biti i moralnih ljudi. Naravno da će onaj tko se sam zaposlio nepošteno, ljubiti takav model ponašanja. Mislite li da suce koji su preko žnjore upali na sud sa suspektnim školovanjem baš veseli pošteno suđenje? Mislite li da će lažni prof pošteno i savjesno ocijeniti svaku učeničku zadaću? Mislite li da će onaj tko je kokošario već  kad je kreirao maturalni rad biti u stanju da bude pošten političar? Itd.  Sve ono što rade nezakonito i propuštaju raditi zakonito će hrvatski narod skupo stajati. Čeka nas izumiranje. Ili na izborima možemo reći dosta.
Možete i nazvati ovu dvojicu, za upad u šume. Za škole nikoga nije briga, svima se friga.

Nema komentara:

Šufit