utorak, 23. kolovoza 2022.

nalivpero

Kupila sam naliv  pero da se ne potpisujem samo digitalno i da ne zaboravim da sam živo biće 
✒️✒️✒️🖋🖋🖋

Nema komentara:

Šufit