utorak, 23. veljače 2021.

gdje sam

Ispred ulaza u Općinski sud u Splitu, čekam majku koja je upravo ušla unutra.

Nema komentara:

Šufit