ponedjeljak, 18. svibnja 2020.

a di su pare?

 021310555 oko 13:36 18.05.2020
- Alooo
- Dobar dan, je li HZZ? Pri telefonu Nada Magazin iz tvrtke Parametar doo Split. Od koga bih mogla dobiti informacije oko mjera za sačuvanje radnih mjesta?
- Magazin? Kako ti je to prezime? U životu tako prezime čuja nisan.
- Da, to mi je prezime, možete li mi dati broj na koji mogu dobiti informacije?
- 310 568, 310 572, 310 559, 310 553, 310 520
- Hvala.
- Kliko brojeva san ti da?
- 5
- Ajde to je dosta.
I sad ja već znajući u kakvoj zemlji živim u uredu organiziram oklade da se nitko neće javiti. 
Pokušaj prvi na prvi broj urodio je sa nitko se ne javlja kao i pokušaj drugi na taj broj (310 568).
Pokušaj prvi na drugi broj urodio je sa zauzeto, a potom nitko se ne javlja (310 572).
Pokušaj prvi na treći broj urodio je sa nitko se ne javlja kao i pokušaj drugi na taj broj (310 559).
Pokušaji za četvrti broj zauzeto i potom nitko se ne javlja
(310 553)
Pokušaji za broj peti zauzeto i zauzeto (310 520)
Potom opet zovem 310 555 da vidim je li sve babe s HZZ odveja korona tim, kad na kraju i tu se nitko ne javlja.
Mislim da su jamili pineze i utekli priko granice. Soli na rep.
Sabor je upravo raspušten i jedno je sigurno, HDZ neće dobiti moj glas. U svojoj kući sam im upravo zaželjela najljepše želje.

Nema komentara:

Šufit