utorak, 5. veljače 2019.

tipkaj makinjeta...Ispred Općinskog suda u Splitu koji je u Dračevcu, sunčan i lijep dan, pun života i optimizma, vjere u bolje sutra 
😁

Nema komentara:

Šufit